Úvod

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu stavebních prací je ordinační doba ve dnech od 18. do 21.6. zkrácena do 11:00 hod.

Vážení pacienti,

Od 28.03. 2022 jsme začali ordinovat v nově zrekonstruovaných bezbariérových prostorech Poličské nemocnice na adrese Eimova 294. Ordinace se nachází v budově A v přízemí naproti pracovišti RTG. Telefonní kontakt zůstává nezměněn.

Věříme, že nové prostory poskytnou našim pacientům mnohem více pohodlí.
MUDr. Dvořáková