Úvod

UPOZORNĚNÍ

Ordinace MUDr. Dvořákové je od pondělí 4. 12. do pátku 15. 12. 2023 uzavřena ze zdravotních důvodů. Sestra je v ordinaci přítomna od 7:00 do 11:00. Akutní případy ošetří od 4. 12. do 8. 12. MUDr. Stodolová a od 11. 12. do 15. 12. MUDr. Haman

Vážení pacienti,

Od 28.03. 2022 jsme začali ordinovat v nově zrekonstruovaných bezbariérových prostorech Poličské nemocnice na adrese Eimova 294. Ordinace se nachází v budově A v přízemí naproti pracovišti RTG. Telefonní kontakt zůstává nezměněn.

Věříme, že nové prostory poskytnou našim pacientům mnohem více pohodlí.
MUDr. Dvořáková