Očkování

Jediné povinné očkování, které je hrazeno zdravotní pojišťovnou, je pravidelné přeočkování proti tetanu. Všechna ostatní jsou pouze doporučená a pacient si je hradí sám, případně si může požádat o příspěvek u své pojišťovny.

Očkování proti tetanu

Očkování proti tetanu je doporučeno v dospělosti každých 10 – 15 let, u věkových skupin starších 60ti let každých 10 let, u přeočkování lze doporučit kombinovanou vakcínu proti tetanu, černému kašli a záškrtu. Základní schéma u neočkovaných pacientů je ve 3 dávkách 0, po 6 týdnech a po 6 měsících. Hrazeno ze zdravotního pojištění. Očkovací látka Boostrix (tetanus+černý kašel+záškrt) za 1 dávku 1030,- nebo Adacel za 1 dávku 1030,- Kč.

Očkování proti chřipce

Hrazeno ze zdravotního pojištění:
dospělí nad 65 let,
osoby s chronickým onemocněním plic, srdce, ledvin, metabolickými poruchami (např. diabetes mellitus, onemocnění jater), s neurologickými či svalovými poruchami zhoršujícími dýchání či se sníženou imunitou
po splenektomii nebo transplantaci krvetvorných buněk
Doporučeno:
osoby, které by mohli chřipku na rizikové pacienty přenést (rodinní příslušníci, ošetřující personál)
těhotné ženy
děti v kolektivních zařízeních
Nejvhodnější doba pro očkování je před začátkem sezóny (říjen- prosinec), ochrana nastoupí až za cca 14 dní po očkování a trvá 6-12měsíců. Cena dle očkovací látky je cca 300 Kč.

Očkování proti pneumokoku

Hrazeno:
osoby nad 65let
Doporučeno:
děti do 2 let
lidé, kteří kouří a užívají alkohol
osoby s chronickým onemocněním plic, srdce, ledvin, metabolickými poruchami (např. diabetes mellitus, onemocnění jater), s neurologickými či svalovými poruchami zhoršujícími dýchání či se sníženou imunitou (chemoterapie)
Cena za Prevenar 13 je cca 1710,- Kč
Očkování proti žloutence typu A
Doporučeno:
především cestovatelům
Očkuje se 3 dávkami, imunita vzniká asi 14 dní po aplikaci vakcíny. Základní očkování představují dvě dávky, přičemž druhá dávka se aplikuje po 6 až 12 měsících (u vakcíny Vaqta může být tento interval až 18 měsíců). Posilující očkování (booster) se dosud zvažuje a někteří výrobci toto očkování doporučují provádět po 5 letech. Výsledky odhadů protektivní účinnosti tohoto očkování ukazují, že specifické protilátky po základní imunizaci by měly přetrvávat nad protektivní hladinou (10 mlU/ml) více než 20 let. Cena Havrix 1440 pro dospělé je cca 1590,- Kč nebo Vaqta pro dospělé 1590,- Kč .

Očkování proti žloutence typu B

Hrazeno:
pacienti zařazení do pravidelných dialyzačních programů
pacienti přijatí do domovů pro osoby se zdravotním postižením a do domovů se zvláštním režimem
osoby po rizikovém kontaktu s nemocnými či bacilonosičem nebo po poranění rizikovým předmětem např. injekční jehlou
osoby pracující na pracovišti s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, studenti lékařských fakult, zdravotnických škol
příslušníci integrovaného záchranného systému
Očkuje se 3 dávkami kdykoli. Základní očkovací schéma se skládá ze tří dávek, aplikovaných v rozmezí 6 měsíců ( 0., 1., a 6. měsíc). Podle nejnovějších poznatků se vytvoří celoživotní ochrana a přeočkování již není nutné. Existuje také zrychlená varianta očkování v rozmezí dvou měsíců (0., 1. a 2. měsíc). Při tomto schématu se aplikuje čtvrtá dávka, a to za dvanáct měsíců po první dávce. Cena za 1 dávku Engerix B20 je 1060,- Kč.
Kombinovaná vakcína proti žloutenkám typu A i B
Očkuje se 3 dávkami. Jednotlivé dávky se aplikuji ve schématu 0., 1. a 6. měsíc. Po ukončení základního očkování je člověk chráněn proti hepatitidě typu B na celý život, přeočkování se již neprovádí. U hepatitidy typu A je zatím přeočkování doporučeno po 10 letech, ale i zde se předpokládá delší ochrana - 15 až 20 let. Ve výjimečných případech lze dospělého člověka očkovat podle schématu 0., 7. a 21. den a podat čtvrtou dávku ve 12.měsíci. Přeočkování po 10 letech. Cena za 1 dávku 2020,-Kč.
Očkování proti klíšťové encefalitidě (KE)
Doporučeno:
osoby, které se přechodně nebo trvale pohybují v oblastech s výskytem KE

Cena dle očkovací látky FSME Immun pro dospělé za 1 dávku 1 110,- Kč nebo Encepur pro dospělé 1 110,-Kč.
Očkování proti meningokokové infekci
Očkuje se dvěmi dávkami s minimálním intervalem 1 měsíc. Cena za očkovací látku Bexsero za 1 dávku 2150,- Kč.

Ceny se odvíjí dle aktuální ceny očkovacích látek, jsou uvedeny včetně aplikace.

Více informací na www.avenier.cz.